XI Encontro Nacional da ABET, 2009, Campinas. Journal uri icon